Service- en beleidsvoorwaarden

Alle gebruikers dienen tenminste de leeftijd van 13 te hebben bereikt en gaan akkoord om de FileUpload.nl dienst niet te gebruiken voor het verspreiden van illegaal of ongeautoriseerd materiaal. Alle gebruikers gaan akkoord met de lokale wetgeving betreffende online gedragingen en copyright wetten. FileUpload.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik, ieder zakelijk gebruik ervan is strikt verboden. Alle gebruikers mogen de diensten van FileUpload.nl niet gebruiken om wetten te overtreden zoals onder andere, maar niet gelimiteerd tot, copyright wetgeving. Iedere overtreding zal onmiddellijk resulteren in het verwijderen van alle bestanden welke FileUpload.nl in bezit heeft voor het IP-adres dat bij ons bekend is.

Alle gebruikers gebruiken FileUpload.nl op hun eigen risico en begrijpen dat bestanden welke worden geüpload naar FileUpload.nl niet privé zullen zijn, zij kunnen worden bekeken door derden. Tevens gaan FileUpload.nl gebruikers er mee akkoord dat FileUpload.nl niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de inhoud welke is toevertrouwd aan haar diensten en dat je desondanks toch blootgesteld kunt worden aan deze inhoud. Gebruikers van de FileUpload.nl dienst gebruiken deze op hun eigen risico.

Voorwaarden

 • Wij behouden het recht tot aanpassen of beëindigen van de FileUpload.nl dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande waarschuwing op enig moment.
 • Wij behouden het recht tot het aanpassen van deze service- en beleidsvoorwaarden op enig moment.
 • Wij behouden het recht tot het weigeren van gebruikers tot deze dienst om welke reden dan ook op enig moment.
 • Wij kunnen, maar zijn hiertoe niet verplicht, inhoud of accounts verwijderen welke inhoud bevat welke naar ons eigen goeddunken onrechtmatig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is of schade toebrengt aan de rechten van derden zoals intellectueel eigendom of onze eigen service- en beleidsvoorwaarden.
 • Indien een gebruiker wordt aangetroffen welke de diensten van FileUpload.nl gebruikt voor het hosten van iconen, smileys, buddy iconen, forum avatars, forum badges, forum handtekening afbeeldingen of om het even welk ander grafisch bestand voor het opbouwen van webpagina's, dan zullen alle bestanden van deze gebruiker worden verwijderd.


Copyright informatie

FileUpload.nl claimt geen enkel intellectueel eigendom voor de bestanden welke zijn geüpload door haar gebruikers.

FileUpload.nl zal alle binnengekomen meldingen van aantasting van copyright beoordelen en bestanden verwijderen van welke met redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat deze zijn geüpload en/of verspreid in strijdt met dergelijke wetten. Om een geldige claim toe te sturen dient u FileUpload.nl de volgende informatie mede te delen:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de copyrighthouder of de persoon welke is gemachtigd namens deze op te treden;
 • Een omschrijving van het beschermde materiaal waarop inbreuk is gemaakt;
 • Een omschrijving van het materiaal waarop inbreuk is gemaakt en informatie welk voldoende is voor FileUpload.nl om het originele materiaal te lokaliseren;
 • Uw contact informatie, inclusief uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een door u opgestelde verklaring waarin u aangeeft in uw recht te staan, met betrekking tot het materiaal waarover melding wordt gemaakt, dat dit niet is goedgekeurd door de copyright houder, zijn/haar agent en/of de wet; en
 • Een verklaring dat de door u verstrekte informatie actueel en correct is en dat u rechtmatig handelt namens de copyright houder.


Meldingen van misbruik kunnen worden verzonden via de meld misbruik pagina.

- U heeft recent geen bestanden geüpload. Klik hier om nu te uploaden.

- Heeft u een account, klik hier om in te loggen en uw bestanden te beheren.

Maak snel en eenvoudig automatisch backups van uw waardevolle bestanden.

Meld u aan op BackupHive Online Backup en start vandaag nog!

Op zoek naar een oplossing om veilig bestanden te delen met collega's op uw werk?

Dan is de File Sharing oplossing van BackupFarm iets voor u!

 • Scherpe tarieven
 • Opslag in Nederland
 • Nederlandstalige ondersteuning
Ga naar BackupFarm
Copyright © 2021 - FileUpload.nl - FileUpload.nl is een onderdeel van Online4You B.V. webhosting en domeinnaamregistratie.